...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

Poradenství

Poradenství představuje střednědobý způsob péče. Přesný počet sezení je předmětem dohody mezi terapeutem - terapeutem a klientem. Běžný počet sezení je 5 – 10. Poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému, mapování pozadí problému, hledání cest a vhodných způsobů řešení. Zaměřuje se převážně na přítomnost a budoucnost, plánování vhodných postupů. Minulostí se zabývá ve chvílích zjevné souvislosti s aktuálním problémem.  

Terapie

Terapie je komplexním způsobem péče. Zahrnuje v sobě jak řešení aktuálního problému, tak hledání souvislostí s minulými událostmi. Cestu hledá v racionálním, ale i emocionálním zpracování minulých zážitků, čímž postupně dochází ke korekci přítomného jednání. Klient mluví o tématech, která ho zajímají a zaměstnávají, a spolu s terapeutem se snaží dostat se k hlubším kořenům daných potíží a nalézat vhodná řešení. Léčebným prvkem se stává samotný kontakt s terapeutem. Terapeut poskytuje klientovi podporu, zpětnou vazbu, jiné (vstřícnější a nehodnotící) emoční jednání, než na které byl klient většinou zvyklý, nabízí klientovi nový pohled na věci, které jsou probírány, a postupně citlivě odkrývá souvislosti potíží, které klienta trápí, s životním příběhem klienta a jeho zkušenostmi, zvláště vztahovými zkušenostmi. Psychoterapeutická péče může být zaměřená na specifická duševní onemocnění nebo také na problémy běžného života zasahující do spokojeného prožívání života. Vzhledem ke komplexnosti a hloubce zpracování zážitků se jedná o péči dlouhodobou. Její délka trvání a moment ukončení je vždy společnou dohodou terapeuta a klienta.