...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

Párová terapie

Párová terapie je spolupráce dvou partnerů s terapeutem. Péče je věnována vztahu partnerů a zpracovávání problémů, které se ve vztahu objevují – problémy mohou či nemusejí souviset se specifiky gay/lesbických vztahů. Jádrem péče je vztah a vše, co do něj partneři přinášejí, co od něj čekají, nikoli osobnost jednoho či obou partnerů. Základní otázka pak zní „čím trpí váš vztah?“. Párová terapie je hledáním odpovědi, která povede k proměně vztahu, v němž jsou oba partneři angažovaní, navzájem se podporují a mohou ve vztahu prožívat naplnění a spokojenost.

Terapeut má krom jiného za úkol vytvořit bezpečný prostor, kde mají oba partneři stejnou možnost mluvit o všem, o čem potřebují, nestává se „rozhodčím“ nebo „soudcem“. Bezpečný prostor vytváří možnost dostat se k tématům, která jsou bolavá či bez terapeuta těžko komunikovatelná, a nabízí možnost pro větší vzájemné pochopení partnerů, které může být vodítkem pro další vývoj jejich vztahu.

K párové terapii lze paralelně využívat i individuální konzultace, které pak vede jiný terapeut/terapeutka, které Vám mohu doporučit. Individuální konzultace mohou využít oba partneři nebo jen jeden z nich, pokud cítí potřebu a/nebo prožívá krizi ve vztahu tíživěji a přivítal by i individuální péči. Někdy není z počátku snadné určit hranici, kdy je namístě spíš individuální terapie (osobní a osobnostní problémy ve vztazích vznikají, vztahy ovlivňují a ve vztazích se projevují) a kdy párová terapie, zaměřená na intervence v partnerském vztahu. Párová terapie se může někdy proměnit v individuální a opačně – vždy je to však téma, které je třeba pečlivě probrat a má svá pravidla. Bezpečný prostor je utvářen jasnými hranicemi, jasným kontextem terapie a komunikací o potřebách, přáních, nápadech a fantaziích klientů.