...brána ke spokojenější duši 

Psychologická LGBporadna pro všechny s nevětšinovou citovou a sexuální orientací či odlišnou gender identitou

Telefon: 604 531 984 , Email: soulgayte@email.cz    

Skupinová terapie

Skupinová terapie nabízí možnost dosáhnout změn v osobní situaci prostřednictvím vztahů na skupině, kterou tvoří terapeut a další klienti (cca. 8 osob). Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, zažívá podporu skupiny pro probírání svých pocitů, potřeb a přání, učí se najít si své místo ve skupině a v jejích vztazích, které na skupině vznikají (analogicky jako ve svém životě), získává zpětnou vazbu na své chování (může se učit korigovat své jednání, učit se novým formám kontaktu, většímu otevření, apod.), může působit na ostatní (a předávat své názory, emočně podporovat druhé a tím např. posilovat pocit své sebehodnoty), může konstruktivně (a někdy rychleji než v individuální terapii) zpracovávat minulé zážitky a zažité vzorce, může jim lépe porozumět a být na nich více nezávislý). Skupina přispívá k lepšímu sebepoznání sebe ve vztazích, k možnosti pracovat na procesech vlastní identity a vymezení se vůči druhým, ale i možností, jak zůstávat v kontaktu a ve vztahu, i když není ideální. Na skupině se objevují role, které každý v životě hraje, s možností některé role opustit, přepracovat, získat nové. Skupina není pouhým mechanickým součtem jednotlivců, ale má v sobě novou, vlastní kvalitu, nastavuje zrcadlo i poskytuje bezpečí.